Nytt styre i LAB

LAB hadde årsmøte i går. Etter valgene på årsmøtet, består styret av følgende:
– Vigdis Ravnøy (styreleder), LO i Hordaland (gjenvalgt 2 år)
– Cecilie Beate Ramstad (styremedlem), Bergen Næringsråd (gjenvalgt 2 år)
– Tore Ludvig Olsen (styremedlem), Hansa Borg bryggerier (ikke på valg)
– Arne Solli (styremedlem), Universitetet i Bergen, AHKR (ikke på valg)
– Anne Aune (styremedlem), fylkesarkivar, Hordaland fylkesarkiv (fast plass)
– Arne Skivenes (styremedlem), byarkivar, Bergen Byarkiv (fast plass)
– Terje Haram (styremedlem), daglig leder LAB
– Synnøve Aksdal (1. varamedlem), Bergen Næringsråd (valgt 1 år)
– Bengt Olav Helgesen (2. varamedlem), Nordnæsguttenes forening (valgt 1 år)
– Birger Haugdal (ansattrepr.) har møterett i styret

 

Årsmøte for LAB i 2015, 26. april 2016

Alle LAB-medlemmer er velkomne til årsmøtet i LAB tirsdag 26. april kl. 13.00. Adresse: Kalfarveien 82. Årmøtepapirer er blitt sendt ut til medlemmene til de epostadressene vi har registrert. Om papirene ikke er mottatt ber vi om melding om dette til birger@lab-bergen.no snarest. Vi ber også om tilbakemelding fra de som ønsker å delta på årsmøtet. Etter årsmøtet vil historiker og styremedlem i LAB, Arne Solli holde et foredrag om framveksten av organisasjoner i Bergen etter 1850-årene.

Alvøens Papirfabrikks arkiv innlemmet i Norges dokumentarv

Vannmerke II
Alvøens Papirfabrik A/S. Prøve på vannmerke, 100-kronerseddel. Henrik Wergeland, ca. 1947

Arkivet etter Alvøens Papirfrabrik A/S blir i morgen innlemmet i det nasjonale registeret Norges Dokumentarv. Alvøens Papirfabrik A/S er Norges eldste i sitt slag. Virksomheten har vært i samme slekts besittelse siden den ble grunnlagt sist på 1700-tallet av Hendrich Jansen Fasmer. Stedet huser i dag et av Norges eldste industrimiljøer, med arbeiderboliger, fabrikkbygninger og Familien Fasmers hjem, Alvøen Hovedbygning. Fasmerfamilien skapte gjennom generasjoner et levende industrisamfunn, der det med tiden kom til både skole, sparebank, bibliotek og forsamlingshus for arbeiderne. Mer om Norges Dokmentarv her. Nettside til bedriften her.

Nytt medlem: Bergen sanitetsforening

NKS-logoVi presenterer enda et nytt medlem, Bergen sanitetsforening. Lokalforeningen i Bergen ble stiftet allerede i 1898, og har så absolutt satt spor etter seg ved bl.a. å få bygd flere helse- og omsorgsinstitusjoner i Bergen, bl.a. Margit Tanners Minde. Sannsynligvis må Bergensbrannen i 1916 ta skylden for at de eldste arkivene til sanitetsforeningen ikke lenger eksisterer. Forening har hovedsakelig deponert arkivmateriale fra hovedforeningen samt fra et par fond tilknyttet foreningen.

Nytt medlem: Avd. 43 av Norsk Jernbaneforbund

Avd. 43 av Norsk JernbaneforbundI løpet av 1. halvår 2014 har ni virksomheter og en privatperson blitt medlem i LAB. Vi presenterer her noen av disse. Først ut er Avd. 23 av Norsk Jernbaneforund. Lokalavdelingen har organisert verkstedsarbeidere og øvrig teknisk personale i NSB i Bergen og langs Bergensbanen. Forløperen til Avd. 43 av Norsk Jernbaneforbund er Jernbanens Verkstedsarbeiderforening Bergen distrikt, og det er dette arkivet som nå er deponert. Foreningen ble opprettet i 1905. Illustrasjonen er foreningens lovkomites utkast til egen lov (statutter) fra 5.oktober 1905.

Nytt medlem: Musikernes Fellesorganisasjon Hordaland og Sogn og Fjordane

Bergens Musikerforening 2
Gamle forhandlingsprotokoller fra Bergens Musikerforening

Vi presenterer enda et nyinnmeldt medlem fra 2013. LO-organisasjonen organiserer yrkesmusikere og musikkpedagoger i begge vestlandsfylkene. Arkivet fra en av forløperne, Bergens musikerforening, stiftet i 1907, utgjør mesteparten av det deponerte materialet. Men her er også arkivmateriale fra forløpere som Bjørgvin kantor og organistlag, og flere. Nettside

Nytt medlem: Bergen røde kors

Foto fra arbeid med hjelpesendinger. År og fotograf ukjent.

Et av de nye medlemmene i 2013 er Bergen røde kors. De ble stiftet allerede i 1894, og er i følge dem selv den største lokalforeningen i Norge. Arkivmateriale fra de første årene har nok dessverre gått tapt, men organisasjonen har likevel vært flink til bevare sine arkiver.  Her er dessuten materiale fra ungdomsorganisasjonen, hjelpekorpset 0g flere av underforeningene. Arkivet er ikke åpent for alminnelig innyn. Nettside

Ny deponering fra Utdanningsforbundet Hordaland

Ett av stiftelsens mangeårige medlemmer, Utdanningsforbundet i Hordaland, har i dag kommet med en ny deponering. Materialet består i all hovedsak av møtebøker og saker fra Lærerforbundet Hordaland i perioden 1993-2001. Lærerforbundet ble etablert i 1993 etter flere sammenslåinger. Og som kjent fusjonerte Lærerforbundet og Norsk Lærerlag i 2001 til den nåværende organisasjonen. Tidligere i år mottok LAB en deponering fra forbundets lokallag i Bergen.
Nettside