Kategorier
Aktuelt

To søknader til Norges Dokumentarv-listen

De fleste kjenner til UNESCOs verdensarvliste for faste kulturminner. Noe mindre kjent er UNESCOs verdensarvliste over særlig viktige dokumenter, der Norge har fire bidrag inne, deriblant Lepra-arkivene ved Bergen byarkiv/Statsarkivet i Bergen/Lepramuseet. Nå tar Norsk kulturråd sikte på å opprette en nasjonal liste over særlig betydningsfulle dokumenter. LAB har sendt to nominasjonssøknader, den ene for arkivet etter Festspillene i Bergen, og den andre for de bergenske buekorpsene, representert ved Nordnæs Bataillon og Skansens Bataljon. Resultatet av søknaden og offentliggjøring av listen ventes ved årsskiftet. Les mer her.