Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: Forbundet for ledelse og teknikk – avd. 14 Bergen

Lokalavdelingen i Forbundet for ledelse og teknikk (FLT) har meldt seg inn i LAB. Arkivet etter den lokale FLT-klubben ved Corus Packaging Plus Norway (også kjent som Blikkvalseverket) på Laksevåg er det eneste arkivet som er deponert så langt, men mer materiale meldes på vei inn. FLT, som er et LO-forbund, organiserer ifølge deres hjemmeside «arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk kompetanse er sentralt for å fremme verdiskaping i bedriften», hvilket betyr ingeniører, produksjonsledere, mellom-/teamledere og tekniske funksjonærer. Nettside