Digitalisering av festspillarkivet i gang

Samarbeidsprosjektet mellom Stiftelsen Festspillene i Bergen, Norsk Lydinstitutt i Stavanger og stiftelsen om tilgjengeliggjøring av dokumentene, tar nå et steg videre. I et drøyt år har vi systematisert og katalogisert den skriftlige dokumentasjonen. Nå i januar har vi startet digitalisering av utvalgte […]