Kategorier
Aktuelt

Digitalisering av festspillarkivet i gang

Samarbeidsprosjektet mellom Stiftelsen Festspillene i Bergen, Norsk Lydinstitutt i Stavanger og stiftelsen om tilgjengeliggjøring av dokumentene, tar nå et steg videre. I et drøyt år har vi systematisert og katalogisert den skriftlige dokumentasjonen. Nå i januar har vi startet digitalisering av utvalgte deler av festspillenes arkiver, hovedsakelig programmer, avisutklipp og fotografier. Digitalisering av lydbåndopptakene har også startet. Dette blir utført ved Norsk Lydinstitutt i Stavanger.
http://www.fib.no/ / http://www.recordedsound.no/