Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: U-landsforeningen «Svalene»

Første innmelding i 2012 er U-landsforeningen «Svalene», en liten, humanitar og ideologisk nøytral organisasjon. Foreningens hovedprosjekt har vært opprettelsen av og støtte til en yrkesskole for fattige jenter utenfor Perus hovedstad Lima.

I 1960 var den nederlandske fransciscanermunken, pater Hertman prest i den katolske kirken i Bergen. Hertman var begeistret for den franske presten og politikeren Abbé Pierre og hans idealer for en mer rettferdig verden. Hertman inviterte like godt Abbé Pierre til Bergen og Oslo i 1960, og mange lot seg begeistre.

Det ble dannet foreninger i begge byene, etter mønster av de svenske Svalorna og den internasjonale Emmaus-bevegelsen. Siden Svalorna allerede engasjerte seg i en gutteskole i Lima, bestemte det norske miljøet at de ville arbeide for å opprette en yrkesskole for fattige jenter. Skolen Cristiania ble åpnet i april i 1965. Skolen ble kraftig skadet i et stort jordskjelv i 1974, men ble restaurert. Svalene har i alle år samlet inn penger til drift av skolen. I flere og lange perioder arbeidet flere aktive medlemmer som frivillig hjelpearbeider ved skolen.

Brev som voluntørene sendte hjem til foreningene i Bergen og Oslo, og fotografier fra skolen i Peru, er noe av det som finnes i dette meget rikholdige og omfattende arkivet. Arkivet inneholder forøvrig svært mye korrespondanse, noe foreningen selv understreker: Sett med dagens øyne, må det ha vært utrolig tungvindt å drive en forening sammen, Oslo og Bergen. Begge gruppene skulle vite om nye medlemmer (…) Alt gikk pr. brev, telefon den gangen var for dyrt. Så i arkivet har vi en anselig bunke med brev, håndskrevne eller skrevet på skrivemaskin, med meldinger og hjertesukk mellom Oslo og Bergen (de Ibanez 2011:6).

Arkivet, som er på ca. tre meter, inkluderer også materiale fra den nå nedlagte Osloavdelingen. Arkivet er åpent for alle interesserte.

Kilde: de Ibanez, Marthe Kvarteig (2011). Svalene i Norge, eget forlag (http://www.svalene.no/pdf/jubileum50.pdf)

http://svalene.no/