Jussi Björling og Carl Garaguly, 1954

Tenor Jussi Björling og dirigent Carl Garaguly i Konsertpaleet, 1954. Fotograf ukjent.