Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: Bergen Turlag

Pensjonister, veteraner og ildsjeler, som Gerd Hestenes i turlaget, er viktige ressurspersoner når historien skal dokumenteres. Foto: Trond J. Hansen

Vi ønsker Bergen Turlag velkommen som medlem i LAB. Turlaget, som er Vestlandets største friluftsorganisasjon, har en over hundre år gammel historie å se tilbake på. 

Organisasjonsleder Jane Britt Daae, redaktør av «Sti og Varde», Torill Refsdal Aase og pensjonert ansatt, nå hyttevakt og mangeårig ildsjel, Gerd Hestenes, har i løpet av våren samlet inn gamle møtebøker, årbøker, medlemsblader, hyttebøker m.m., og utarbeidet lister over materialet.

Bergen Turlag ble stiftet i 1947 som en sammenslåing av Bergens turistforening (stiftet 1890) og Kjenn Ditt Land (stiftet i 1927). Og i 1950-årene går Bergen Fjellmannalag, stiftet i 1895, inn i turlaget. Det er dokumentasjon fra alle de fire foreningene i det deponerte materialet.

Turlaget er for øvrig ikke ferdig med innsamlingsarbeidet. Turlagets hytter skal besøkes for å samle inn gamle hyttebøker og -protokoller. Å ta bort eldre hyttebøker på hyttene er naturligvis ikke helt problemfritt for turlaget. Å bla og lese i gamle hyttebøker er en oppskattet kveldsaktivitet for mange hyttegjester. Men på grunn av store temperatursvingninger på hyttene og jevnlig bruk over mange år, blir hyttebøkene samtidig utsatt for stor slitasje.

Arkivet er ikke fritt tilgjengelig for publikum, så her må det søkes spesiell tillatelse.

http://www.bergen-turlag.no/