Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: Foreningen Forum/Stiftelsen Foreningen Forums Aldersboliger

Medlemmer av Bergens Arbeiderforening avbildet i forbindelse med foreningens 75-års jubileum i 1925. Fotograf: ukjent.

Bergens Arbeiderforening, stiftet 3. juni 1850, hadde som formål: «at befordre Flid, Orden, Sparsommelighed og Velvære blant dens Medlemmer og at bistaa hverandre i Sygdommens og Nødens Sørgelige dage; i første Tilfælde ved understøttelse, i Sidste ved Laan-.»

Foreningen startet en rekke humanitære og sosiale ordninger, som opprettelsen av aldershjem (eller asyl som de kalte det på slutten av 1800-tallet), de gav tilskudd til medisiner, tilsatte egen lege, opprettet bibliotek med tusenvis av titler og startet en av Bergens eldste sangforeninger, «Bergens Arbeiderforenings Sangforening» i 1862.

Foreningen skiftet i 1971 navn til Foreningen Forum. Organisasjonen feiret sitt 150 års jubileum i år 2000, og styres i dag fra kontorer i foreningens hus i Håkonsgate 24.

Arkivet etter foreningen består av materiale etter Foreningen Forum, Sangforeningen Forum, Sangforeningen Forums Damegruppe og Stiftelsen Foreningen Forums Aldershjem. Blant materialet finnes forhandlingsprotokoller, årsberetninger, regnskapsmateriell, jubileumsskriv, presseklipp, foto o.l. Arkivet inneholder også en krans formet som en harpe, og ikke minst foreningens mange flotte faner. 

Foreningen Forum har deponert sitt eldste arkiv til LAB, og vi ønsker foreningen velkommen som medlem.

http://www.foreningen-forum.no/

(Forfatter: Kristine Tvedt Brekke)