Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: Bergens Maskinistforening

Behovet for sikker oppbevaring av foreningens eldste dokumenter, har nok vært viktig for Bergens Maskinistforening som nå deponerer sine arkiver til LAB. Fagforeningen ble etablert allerede i 1875, noe denne deponeringen bærer preg av. Her er møtereferater, kopibøker (kopier av utgående korrespondanse), korrespondanse og medlemsdokumentasjon. Foreningen er en av atten lokalforeninger i Den Norske Maskinistforbund, som selv er medlem av YS. Ifølge forbundets egne nettsider organiserer de «sertifikatpliktig teknisk/maritimt personell samt annet teknisk personell innenfor offentlig og privat virksomhet». Også arkivet til Det Norske Maskinistforbunds Velferdsfond er deponert hit, av den grunn at fondets administrasjon har ligget i Bergen.
Nettside