Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: Norges Håndballforbund Region Vest-Norge

Nye klubber må sende inn draktopplysningskjema til kretsen ved opptakelse i kretsen. Dette er hoveddrakten til Kleppestø idrettslag sine hoveddrakter, sendt til kretsen i 1973.

Norges Håndballforbund Region Vest-Norge er blitt medlemmer i LAB. Regionadministrasjonen er en sammenslåing av tidligere håndballkretsene i Hordaland og Sogn og Fjordane. Her finnes møtereferater, korrespondanse, medlemsblad m.m. I materialet er det en samling med protester og rapporter på dommeravgjørelser og usportslig opptreden på spillere og lagledere. 

Dagens organisasjon har sitt utspring i opprettelsen av Bergen håndballkrets (da Bergen også var eget fylke) og Hordaland håndballkrins i 1946. Disse to kretsene ble slått sammen i 1970. Og i 2004 valgte håndballforbundet å etablere regioner, hvorav de tidligere kretsene Sogn og Fjordane og Hordaland ble til region Vest-Norge. Til nå er det deponert materiale kun fra Hordaland, og fra perioden 1946-1999. Arkivet er fritt tilgjengelig.
Nettside