Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: «Dante Alighieri» Comitato di Bergen

«Dante Alighieri» Comitato di Bergen er den norsk-italienske foreningen i Bergen, opprettet i 1959. I foreningens første lover er foreningens formål «å utbre kjennskapet til italiensk språk og kultur og til italienske livsforhold». Det finnes tilsvarende foreninger i Stavanger, Oslo, Halden og Trondheim. Foreningen har aner til Società Dante Alighieri, en italiensk organisasjon grunnlagt i 1889 for å «fremme italiensk språk og kultur i Italia og i verden for øvrig». Foreningen deponerer møtebøker, korrespondanse, medlemsregistre og regnskap.
Nettside