Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: Handel og kontor Region Vest

Handel og kontor er et av de største LO-forbundene. Region Vest med regionkontor i Bergn deponerer sitt materiale fra lokalforeningen i Bergen. Her er mest arkivmateriale fra Bergen Handels- og kontorfunksjonærers forening, men også fra andre organisasjoner innenfor foreningen som f.eks. Bergens Handels- og Kontorfunksjonærers forening`s Sangforening, A/S Bergen Handelsfunktionærers Cafe, Bergen handelsfunksjonærers ungdomslag og Vestenfjellske Inspektørlag for å nevne noen. De fleste av disse organisasjonene er lagt ned nå.
Nettside