Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: Bergen røde kors

Foto fra arbeid med hjelpesendinger. År og fotograf ukjent.

Et av de nye medlemmene i 2013 er Bergen røde kors. De ble stiftet allerede i 1894, og er i følge dem selv den største lokalforeningen i Norge. Arkivmateriale fra de første årene har nok dessverre gått tapt, men organisasjonen har likevel vært flink til bevare sine arkiver.  Her er dessuten materiale fra ungdomsorganisasjonen, hjelpekorpset 0g flere av underforeningene. Arkivet er ikke åpent for alminnelig innyn. Nettside