Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: Musikernes Fellesorganisasjon Hordaland og Sogn og Fjordane

Bergens Musikerforening 2
Gamle forhandlingsprotokoller fra Bergens Musikerforening

Vi presenterer enda et nyinnmeldt medlem fra 2013. LO-organisasjonen organiserer yrkesmusikere og musikkpedagoger i begge vestlandsfylkene. Arkivet fra en av forløperne, Bergens musikerforening, stiftet i 1907, utgjør mesteparten av det deponerte materialet. Men her er også arkivmateriale fra forløpere som Bjørgvin kantor og organistlag, og flere. Nettside