Kategorier
Aktuelt

Alvøens Papirfabrikks arkiv innlemmet i Norges dokumentarv

Vannmerke II
Alvøens Papirfabrik A/S. Prøve på vannmerke, 100-kronerseddel. Henrik Wergeland, ca. 1947

Arkivet etter Alvøens Papirfrabrik A/S blir i morgen innlemmet i det nasjonale registeret Norges Dokumentarv. Alvøens Papirfabrik A/S er Norges eldste i sitt slag. Virksomheten har vært i samme slekts besittelse siden den ble grunnlagt sist på 1700-tallet av Hendrich Jansen Fasmer. Stedet huser i dag et av Norges eldste industrimiljøer, med arbeiderboliger, fabrikkbygninger og Familien Fasmers hjem, Alvøen Hovedbygning. Fasmerfamilien skapte gjennom generasjoner et levende industrisamfunn, der det med tiden kom til både skole, sparebank, bibliotek og forsamlingshus for arbeiderne. Mer om Norges Dokmentarv her. Nettside til bedriften her.