Kategorier
Aktuelt

Årsmøte for LAB i 2015, 26. april 2016

Alle LAB-medlemmer er velkomne til årsmøtet i LAB tirsdag 26. april kl. 13.00. Adresse: Kalfarveien 82. Årmøtepapirer er blitt sendt ut til medlemmene til de epostadressene vi har registrert. Om papirene ikke er mottatt ber vi om melding om dette til birger@arkivest.no snarest. Vi ber også om tilbakemelding fra de som ønsker å delta på årsmøtet. Etter årsmøtet vil historiker og styremedlem i LAB, Arne Solli holde et foredrag om framveksten av organisasjoner i Bergen etter 1850-årene.