Kategorier
Aktuelt

Nytt styre i LAB

LAB hadde årsmøte i går. Etter valgene på årsmøtet, består styret av følgende:
– Vigdis Ravnøy (styreleder), LO i Hordaland (gjenvalgt 2 år)
– Cecilie Beate Ramstad (styremedlem), Bergen Næringsråd (gjenvalgt 2 år)
– Tore Ludvig Olsen (styremedlem), Hansa Borg bryggerier (ikke på valg)
– Arne Solli (styremedlem), Universitetet i Bergen, AHKR (ikke på valg)
– Anne Aune (styremedlem), fylkesarkivar, Hordaland fylkesarkiv (fast plass)
– Arne Skivenes (styremedlem), byarkivar, Bergen Byarkiv (fast plass)
– Terje Haram (styremedlem), daglig leder LAB
– Synnøve Aksdal (1. varamedlem), Bergen Næringsråd (valgt 1 år)
– Bengt Olav Helgesen (2. varamedlem), Nordnæsguttenes forening (valgt 1 år)
– Birger Haugdal (ansattrepr.) har møterett i styret