Kategorier
Aktuelt

Nye styremedlemmer i ArkiVest

Roger Kvarsvik og Ragnhild Botheim erstatter Anne Aune og Arne Skivenes.
Styret i Arkivest ser da slik ut:
  • Vigdis Ravnøy (styreleder), LO i Hordaland (gjenvalgt 2 år)
  • Cecilie Beate Ramstad (styremedlem), Bergen Næringsråd (gjenvalgt 2 år)
  • Tore Ludvig Olsen (styremedlem), Hansa Borg bryggerier (ikke på valg)
  • Arne Solli (styremedlem), Universitetet i Bergen, AHKR (ikke på valg)
  • Roger Kvarsvik, fylkesarkivaren, Hordaland fylkesarkiv (fast plass)
  • Ragnhild Botheim (styremedlem), avdelingsleder, Bergen Byarkiv (fast plass)
  • Terje Haram (styremedlem), daglig leder ArkiVest
  • Synnøve Aksdal (1. varamedlem), Bergen Næringsråd (valgt 1 år)
  • Bengt Olav Helgesen (2. varamedlem), Nordnæsguttenes forening (valgt 1 år)
  • Birger Haugdal (ansattrepr.) har møterett i styret