Kategorier
Aktuelt

Bergensmeieriet

De som var barn på 1960- og 70-tallet, og før den tid også, husker gjerne melkeutsalgene til Bergensmeieriet. Kanskje noen også husker å ha blitt sendt på melkeutsalget med noen kroner og en handlelapp fra mor.

En gutt som har handlet en flaske melk hos Bergensmeieriet i Welhavensgate 62 på 1950-tallet

På 1950-tallet hadde Bergensmeieriet et sted mellom 80 og 90 utsalg i Bergen og omegn. Hvert ett nabolag hadde sitt eget melkeutsalg, hvor en kunne få kjøpt melk og andre meieriprodukter.

3 små jenter venter utenfor Bergensmeieriet sitt utsalg i Nattlandsveien en gang på 1950-tallet

Historien om Bergensmeieriets melkeutsalg startet med etableringen av Bergens meieribolag i 1888. Det første melkeutsalget åpnet i Engen 19 samme år. Året etter ble det åpnet utsalg i Steinkjellergaten og Nygårdsgaten, og året deretter i Strandgaten. Utenfor Bergen var det første utsalget i Arne fabrikker i Ytre Arna.

De første årene var det bønder fra Haus og østre del av Fana som leverte melken sin til Bergens meieribolag. Etter hvert ble det også levert melk fra Os, Åsane, Fjell og resten av Fana.

Bergens meieribolag var ikke alene om å selge melk i Bergen. Det var stor konkurranse om kundene fra store og små meierier. I 1900 var det ca. 90 meierier i Hordaland, noen store og noen svært små bygdemeierier. Ikke alle hadde utsalgsted i Bergen, noen av de små satset for eksempel på smør som de solgte til England.

Når vi kommer til 1930-tallet hadde flere av de små aktørene slått seg sammen til henholdsvis Manger meieri og Hordaland meieri, som ved siden av Bergens meieribolag hadde melkeutsalg i Bergen. Det var mye stridighet mellom meieriene, med blant annet priskriger. Det ble gjort mange forsøk gjennom 1920- og 30-tallet på å få til ett felles meieri i Hordaland. Det ble endelig en realitet i 1939 da de tre store meieriene slo seg sammen til Bergensmeieriet, men på grunn av krigsutbruddet i 1940 kom det nye meieriet ikke i gang før 1941.

To «butikkdamer» bak diske til Bergensmeieriet i Nattlandsveien en gang på 1950-tallet

Etterkrigsårene ble gode og stabile år for Bergensmeieriets melkeutsalg. På 1970-tallet ble det en nedgangstid for spesialutsalgene og i 1975 hadde Bergensmeieriet bare 16 butikker igjen. Disse ble omgjort til et nytt konsept der Bergensmeieriets melkeutsalg ble slått sammen med Ditlef Martens AS sitt bakeriutsalg. Det nye selskapet het Gastronom AS. Det nye konseptet slo ikke så godt an bland publikum og ble lagt ned i 1979 etter store underskudd.

Med denne historien ønsker vi TINE meierier Bergen velkommen som nytt medlem i ArkiVest.

Bergensmeieriets utsalg i Fløen på 1950-tallet