Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem i ArkiVest – NORCE

Et av de nyeste medlemmene i ArkiVest er NORCE Norwegian Research Center AS, som er et nytt forskningsselskap. I januar 2018 overtok NORCE eierskapet i Uni Research AS, International Research Institute of Stavanger AS (IRIS), Christian Michelsen Research AS (CMR), Agderforskning AS og Teknova AS, samt datterselskaper. Virksomheten ble fullintegrert høsten 2018 da de fem instituttene ble fusjonert inn i NORCE. I 2019 ble også i Norut Northern Research Institute AS fusjonert inn i NORCE.

CMR sin siste logo

Arkivet etter ett av de tidligere forskningsinstitusjonene, Christian Michelsen Research AS (CMR), er nå deponert Bergen Byarkivs magasiner i regi av ArkiVest.

I 1992 ble avdeling for naturvitenskap og teknologi ved Christian Michelsen Institutt for Vitenskap og Åndsfrihet (CMI) skilt ut og omdannet til aksjeselskapet CMR med CMI og Universitetet i Bergen som eiere, med 50 prosent hver. CMR hadde hoveddelen av sin oppdragsvirksomhet innen sektorene olje og gass, fornybar energi, energiteknologi, romfart, fiskeri, miljø, sikkerhet og beredskap. Gjennom datterselskapene GexCon AS og Prototech AS var CMR engasjert i eksplosjonssimulering, risikoanalyse, utvikling av nye energisystemer, mekanisk konstruksjon og design. To nye datterselskaper ble opprettet i 2009, Tecom AS og CellPower, som blant annet skulle håndtere kommersialisering av produktene som ble utviklet. I 2013 ble det opprettet enda et datterselskap, XSENS AS, som jobber med ultrasonisk teknologi rettet mot olje og gass industrien.  

Et utvalg årsrapporter for CMR. Årsrapportene er en viktig kilde som forteller mye om en aktørs historie

Vi ønsker med dette NORCE velkommen som medlem i ArkiVest.