Kategorier
Aktuelt

Nytt arkiv til Norsk Sjømatarkiv

Skretting As har nå avlevert 50 hyllemeter med historisk arkiv til Norsk Sjømatarkiv. Arkivet blir oppbevart ved Statsarkivet i Stavanger. Skretting AS begynte som en familiebedrift i 1899 med salg av fôr og utstyr til landbruksnæringen. Tidlig på 1960-tallet begynte de med forsøk på fôr til havbruk og i 1989 etablerte de sitt første forskningssenter for fiskefôr. På 1990-tallet ble de kjøpt opp av det internasjonale konsernet Nutreco, men Skretting blir firmanavnet til all fôrproduksjon for havbruk. I dag er bedriften en av verdens ledende produsent av fôr til havbruksnæringen.

Skrettings butikk i Stavanger. Foto: Skretting

Sjømatnæringen er vår eldste og en av våre viktigste næringer. Norge er verdens nest største eksportør av sjømat og verdens største produsent av atlantisk laks. Sjømat er landets nest største eksportnæring og havbruksnæringen er av myndighetene utpekt som et satsingsområde som i fremtiden skal være en av bærebjelkene i norsk kystnæring.

Foto: Skretting/Bitmap

Norsk sjømatarkiv, ledet av ArkiVest, har det nasjonale ansvaret for denne næringen og har et tett samarbeid med Arkivverket i arbeidet med å sikre arkivene etter sjømatnæringen. Du kan lese mer om satsingen på sjømatnæringen på Arkivverkets nettside og se en film her.