Kategorier
Aktuelt

Egersund Group AS tegner avtale med Sjømatarkivet

Vil ha trygg lagring og tilgjengeliggjøring av arkivene

I mai avleverte Egersund Group analoge og digitale arkiver til Arkivverket i Stavanger. Konsernet omfatter en rekke datterselskap og er majoritetseier i for eksempel AquaGroup ASA. Avleveringen består av mange ulike arkivskapere med tilknytning til Egersund Group.

Egersund Barkeri ble etablert i 1952 i Svanavågen på Eigerøy. Produksjonen de første årene bestod i barking og impregnering av sildegarn. I 1950-årene byttet selskapet navn til Egersund Trawlverksted og gikk gradvis over til produksjon av trål etter hvert som fiskeflåten begynte å bruke dette verktøyet. Det ble først produsert mindre reketråler, men etter hvert også større.

Fra 1970-årene startet produksjon av tråler for store kombinerte snurper/pelagiske trålere. Samtidig startet produksjon av oppdrettsnøter. I 1980-årene ble det etablert filial på Abelsnes ved Flekkefjord. I 1996 ble Egersund Net AS utskilt som eget datterselskap av Egersund Trål AS. Det ble oppført store haller for produksjon av notlin og ferdige oppdrettsnøter. Egersund Herøy AS startet nær Ålesund i 1999.

Utover 2000-talet kom flere datterselskap til, enten ved nyetableringer eller oppkjøp i inn- og utland, i Danmark, Island, Spania, Litauen og Tyrkia. I 2007 ble alle selskap underlagt Egersund-konsernet og samlet under fellesbetegnelsen Egersund Group AS.

Konsernet omfatter pr. 2022 flere titalls små og store bedrifter som enten er hel- eller deleid av konsernet. Egersund Group er blant annet majoritetseier i AkvaGroup som er en av verdens største utstyrsprodusenter til havbruksnæringen. Konsernet og selskapene der Egersund Group AS er majoritetseier sysselsetter pr 2022 drøyt 1000 personer og dekker hele markedet, både når det gjelder trål og produkter for oppdrettsnæringen.

Digitale og analoge arkiv fra:
 • Egersund Net 1996-2021
 • Egersund Trål 1950-2021
 • Sørvest Holding 1995-2021
papirarkiver fra:
 • Egersund Group Eiendom AS 2018-2021
 • Egersund Helgeland 1996-2008
 • Egersund Herøy 1996-2021
 • Egersund Management 2007-2021
 • Egersund Trading 20014-2020
 • Egersund Trawl DK 1965-2021
 • Egersund Barkeri 1956-1957
 • Fiskenett Holding 2001-2015
 • Korshavn fiskeoppdrett 1993-1996
 • Lunden Smolt 1994-2014
 • MD Group 2009-2014
 • Mongbakken AS 2005-2020
 • Rabben 2001-2008
 • Redskapsloftet 2006-2007
 • Svåholmen 2016-2021