Kategorier
Aktuelt

Forvaltningsmessige endringer i Stiftelsen ArkiVest

Vedtekter for stiftelsen ArkiVest ble endret våren 2022. Dette gav større avstand til Bergen kommune og muliggjorde at stiftelsen kunne motta tilskudd fra Bergen kommune. I 2023 mottar stiftelsen kr 0,5 mill. Endringen av vedtekter medførte også endring i styresammensetningen, og Bergen kommune og Vestland fylke oppnevner begge egne styrerepresentanter. I de første årene har Bergen kommune oppnevnd styreleder.

Styreleder siden 2012, Vigdis Ravnøy, ønsket da å tre ut av styret. Ravnøy har vært en svært aktiv og engasjert leder, og ArkiVest er svært takknemlig for den jobben hun har gjort!

Fremdeles har medlemmene fra frivillig sektor flertall i styret, de ble valgt på årsmøtet. De nye styremedlemmene er:

Styreleder: Øyvor Johnson          Utnevnt av Bergen kommune

Nestleder: Nils Petter Støyva      Utnevnt av Vestland fylkeskommune

Arne Jæger                                 Representerer Fagbevegelsen

Synnøve Aksdal Hove              Representere  Bergen Næringsråd  

Bengt Olav Helgesen                Representere frivillig sektor, buekorpsene

Cecilie Ramstad Vara

Torunn Kojan Bøe Vara

Gaute Losnegård Vara

Marianne Bjorøy Vara