Kategorier

Hvorfor bevare?

Bevisdokumentasjon
Gamle saker kan helt uventet få ny aktualitet, og tidligere dokumentasjon må plutselig framskaffes. Det er derfor viktig å ta vare på og holde orden på møtereferater, avtaler, korrespondanse, tegninger m.m. 

Historisk dokumentasjon
Dine arkiver er det synlige beviset for din virksomhets utvikling fra sin etablering og fram mot i dag. En virksomhet uten arkiver har kun fortellinger og andre kilder å støtte seg på. Et helhetlig historisk og brukervennlig arkiv er derfor den beste forutsetningen for å presentere sin historie i bokform eller på internett. 

Historien som merkevarebygging
Historie bygger tillit, tradisjon og identitet. Arkivet kan være en gullgruve for framtidig markedsføring og identitetsskaping. Å ta vare på gamle trykksaker, fotografier og reklame vil for mange være å investere i sin egen framtid.

Ansvarlighet
For bedrifter vil det å bevare personalmapper og lønnsdokumentasjon være et tegn på skikkelighet og profesjonalitet. Det vil i alle fall gamle og nåværende ansatte hevde. Av erfaring vet vi at gamle ansatte nettopp ønsker tilgang til dokumentasjon om sitt eget ansettelsesforhold. Pasienter hos leger, tannleger etc., vil ha behov for tilgang til sine journaler.