Kategorier
Aktuelt

Nytt styre i LAB

LAB hadde årsmøte i går. Etter valgene på årsmøtet, består styret av følgende: – Vigdis Ravnøy (styreleder), LO i Hordaland (gjenvalgt 2 år) – Cecilie Beate Ramstad (styremedlem), Bergen Næringsråd (gjenvalgt 2 år) – Tore Ludvig Olsen (styremedlem), Hansa Borg bryggerier (ikke på valg) – Arne Solli (styremedlem), Universitetet i Bergen, AHKR (ikke på valg) – Anne […]

Kategorier
Aktuelt

Årsmøte for LAB i 2015, 26. april 2016

Alle LAB-medlemmer er velkomne til årsmøtet i LAB tirsdag 26. april kl. 13.00. Adresse: Kalfarveien 82. Årmøtepapirer er blitt sendt ut til medlemmene til de epostadressene vi har registrert. Om papirene ikke er mottatt ber vi om melding om dette til birger@arkivest.no snarest. Vi ber også om tilbakemelding fra de som ønsker å delta på årsmøtet. Etter årsmøtet vil historiker og styremedlem […]

Kategorier
Aktuelt

Alvøens Papirfabrikks arkiv innlemmet i Norges dokumentarv

Arkivet etter Alvøens Papirfrabrik A/S blir i morgen innlemmet i det nasjonale registeret Norges Dokumentarv. Alvøens Papirfabrik A/S er Norges eldste i sitt slag. Virksomheten har vært i samme slekts besittelse siden den ble grunnlagt sist på 1700-tallet av Hendrich Jansen Fasmer. Stedet huser i dag et av Norges eldste industrimiljøer, med arbeiderboliger, fabrikkbygninger og Familien Fasmers hjem, Alvøen […]

Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: Bergen sanitetsforening

Vi presenterer enda et nytt medlem, Bergen sanitetsforening. Lokalforeningen i Bergen ble stiftet allerede i 1898, og har så absolutt satt spor etter seg ved bl.a. å få bygd flere helse- og omsorgsinstitusjoner i Bergen, bl.a. Margit Tanners Minde. Sannsynligvis må Bergensbrannen i 1916 ta skylden for at de eldste arkivene til sanitetsforeningen ikke lenger eksisterer. Forening […]

Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: Avd. 43 av Norsk Jernbaneforbund

I løpet av 1. halvår 2014 har ni virksomheter og en privatperson blitt medlem i LAB. Vi presenterer her noen av disse. Først ut er Avd. 23 av Norsk Jernbaneforund. Lokalavdelingen har organisert verkstedsarbeidere og øvrig teknisk personale i NSB i Bergen og langs Bergensbanen. Forløperen til Avd. 43 av Norsk Jernbaneforbund er Jernbanens Verkstedsarbeiderforening Bergen distrikt, og det er […]

Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: Musikernes Fellesorganisasjon Hordaland og Sogn og Fjordane

Vi presenterer enda et nyinnmeldt medlem fra 2013. LO-organisasjonen organiserer yrkesmusikere og musikkpedagoger i begge vestlandsfylkene. Arkivet fra en av forløperne, Bergens musikerforening, stiftet i 1907, utgjør mesteparten av det deponerte materialet. Men her er også arkivmateriale fra forløpere som Bjørgvin kantor og organistlag, og flere. Nettside

Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: Bergen røde kors

Et av de nye medlemmene i 2013 er Bergen røde kors. De ble stiftet allerede i 1894, og er i følge dem selv den største lokalforeningen i Norge. Arkivmateriale fra de første årene har nok dessverre gått tapt, men organisasjonen har likevel vært flink til bevare sine arkiver.  Her er dessuten materiale fra ungdomsorganisasjonen, hjelpekorpset 0g flere av […]

Kategorier
Aktuelt

To buekorpsveteran-foreninger er blitt LAB-medlemmer

I 2013 har buekorpsveteranforeningene Eldre Nygaardsgutters forening og Skutevikens buekorps eldres forening meldt seg inn i stiftelsen. Foreløpig har de deponert faner på vegne av sine respektive buekorps; Nygaards Bataljon og Skutevikens Buekorps. Nettsider: Eldre Nygaardsgutters forening Skutevikens buekorps

Kategorier
Aktuelt

Ny deponering fra Utdanningsforbundet Hordaland

Ett av stiftelsens mangeårige medlemmer, Utdanningsforbundet i Hordaland, har i dag kommet med en ny deponering. Materialet består i all hovedsak av møtebøker og saker fra Lærerforbundet Hordaland i perioden 1993-2001. Lærerforbundet ble etablert i 1993 etter flere sammenslåinger. Og som kjent fusjonerte Lærerforbundet og Norsk Lærerlag i 2001 til den nåværende organisasjonen. Tidligere i […]

Kategorier
Aktuelt

Følg LAB på facebook!

Stiftelsen har opprettet konto på facebook. Følg oss her.