Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: Flaktveit legesenter

Flaktveit legesenter blir nytt medlem, og deponerer helsejournaler. Dette blir dermed det andre legesenteret som melder seg inn siden Arna legekontor ble medlemmer tidligere i år. http://www.flaktveitlegesenter.no/

Kategorier
Aktuelt

Bergen Tannlegeforenings arkiv ferdig ordnet

Stiftelsen har på oppdrag fra Bergen tannlegeforening avsluttet ordningsprosjekt. Arkivet er pakket om, systematisert og katalogisert, og arkivlister er tilgjengelige. Arkivet består av møtereferater, korrespondanse, fagspesifikke saker, regnskap, fotografier m.m. Til tross for navnet, har foreningen til alle tider organisert alle tannleger i fylket. LAB takker tannlegeforeningen for oppdraget. http://www.tannlegeforeningen.no/Bergen/

Kategorier
Aktuelt

To søknader til Norges Dokumentarv-listen

De fleste kjenner til UNESCOs verdensarvliste for faste kulturminner. Noe mindre kjent er UNESCOs verdensarvliste over særlig viktige dokumenter, der Norge har fire bidrag inne, deriblant Lepra-arkivene ved Bergen byarkiv/Statsarkivet i Bergen/Lepramuseet. Nå tar Norsk kulturråd sikte på å opprette en nasjonal liste over særlig betydningsfulle dokumenter. LAB har sendt to nominasjonssøknader, den ene for […]

Kategorier
Aktuelt

Stiftelsen har fått ny heimeside

I mange år lå LABs hjemmeside bortgjemt. Ikke ble den oppdatert heller. Endelig kan stiftelsen presentere seg med en ny og forbedret hjemmeside. Med denne hjemmesiden håper vi bedrifter, organisasjoner og privatpersoner i Bergen finner inspirasjon og motivasjon til å bevare av sin unike historie som nettopp arkivene representer.