Kategorier
Aktuelt

Forvaltningsmessige endringer i Stiftelsen ArkiVest

Vedtekter for stiftelsen ArkiVest ble endret våren 2022. Dette gav større avstand til Bergen kommune og muliggjorde at stiftelsen kunne motta tilskudd fra Bergen kommune. I 2023 mottar stiftelsen kr 0,5 mill. Endringen av vedtekter medførte også endring i styresammensetningen, og Bergen kommune og Vestland fylke oppnevner begge egne styrerepresentanter. I de første årene har […]

Kategorier
Aktuelt

Nytt arkiv til Norsk Sjømatarkiv

Skretting As har nå avlevert 50 hyllemeter med historisk arkiv til Norsk Sjømatarkiv. Arkivet blir oppbevart ved Statsarkivet i Stavanger. Skretting AS begynte som en familiebedrift i 1899 med salg av fôr og utstyr til landbruksnæringen. Tidlig på 1960-tallet begynte de med forsøk på fôr til havbruk og i 1989 etablerte de sitt første forskningssenter […]

Kategorier
Aktuelt

GODT NYTT ÅR!

Til tross for et vanskelig og annerledes år fikk ArkiVest 6 nye medlemmer i 2020. Det er: – Tine Meierier Bergen – Nasjonalforeningens Helselag for eldre i Bergen – Bergens Riksmålsforening – Bergen Frisørlaug – NORCE Norwegian Research Center AS – Bymuseet i Bergen ArkiVest ønsker de nye medlemmene velkommen!

Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem i ArkiVest – Bergens Riksmålsforening

Ett av de nye medlemmene i ArkiVest i 2020 er Bergens Riksmålsforening. Foreningen ble stiftet i 1900, syv år før den nasjonale foreningen Riksmålsforbundet ble stiftet. Riksmålsforbundet ble stiftet som en sammenslutning av lokale riksmålsforeninger. Det organiserte riksmålsarbeidet går tilbake til 1899, og kom som svar på at landsmålsfolk organiserte seg for å gjøre landsmålet (nynorsk) til […]

Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem i ArkiVest – NORCE

Et av de nyeste medlemmene i ArkiVest er NORCE Norwegian Research Center AS, som er et nytt forskningsselskap. I januar 2018 overtok NORCE eierskapet i Uni Research AS, International Research Institute of Stavanger AS (IRIS), Christian Michelsen Research AS (CMR), Agderforskning AS og Teknova AS, samt datterselskaper. Virksomheten ble fullintegrert høsten 2018 da de fem […]

Kategorier
Aktuelt

Bergensmeieriet

De som var barn på 1960- og 70-tallet, og før den tid også, husker gjerne melkeutsalgene til Bergensmeieriet. Kanskje noen også husker å ha blitt sendt på melkeutsalget med noen kroner og en handlelapp fra mor. På 1950-tallet hadde Bergensmeieriet et sted mellom 80 og 90 utsalg i Bergen og omegn. Hvert ett nabolag hadde […]