Bli medlem

Velkommen som medlem i stiftelsen!

Medlemskap i stiftelsen er åpent for alle private bedrifter, lag, foreninger og organisasjoner samt privatpersoner med kontoradresse i Bergen. Offentlige virksomheter og privatpersoner kan også melde seg som støttemedlemmer. Det er vanlig å melde seg inn når man deponerer/avleverer arkiver til oppbevaring ved stiftelsen. Medlemmer kan etter eget ønske melde seg ut av stiftelsen.

Som medlem har du rett til å delta på stiftelsens årsmøte, som normalt holdes i mars måned. Styret innkaller til årsmøte minst to uker før årsmøtet.

Alle medlemmene kan selv forbli eiere av sitt eget arkiv, og deponere materialet i våre lokaler. Vi oppretter en avtale som bekrefter dette eierskapet, og setter retningslinjer for bruk og andres innsyn i arkivene.

Medlemskontingenten er på kr. 598,- pr. år, og dekker inntil en hyllemeter arkiver. I tillegg kommer kr. 185,- pr. påbegynt meter ut over den første meteren. For arkitekttegninger kommer egne priser. Kontingenten sikrer oppbevaring og service ved betjening.

Det er egne priser for kopiering, on-demand-scanning, digitalisering, katalogisering og andre tjenester. Vennligst be om tilbud.

Vi er her for dere, så ta kontakt med oss, enten epost: post@arkivest.no eller tlf. 55 56 66 55/55 56 62 66.