Bergensmeieriet

De som var barn på 1960- og 70-tallet, og før den tid også, husker gjerne melkeutsalgene til Bergensmeieriet. Kanskje noen også husker å ha blitt sendt på melkeutsalget med noen kroner og en handlelapp fra mor. På 1950-tallet hadde Bergensmeieriet et sted mellom 80 og 90 utsalg i Bergen og…

Nye styremedlemmer i ArkiVest

Roger Kvarsvik og Ragnhild Botheim erstatter Anne Aune og Arne Skivenes. Styret i Arkivest ser da slik ut: Vigdis Ravnøy (styreleder), LO i Hordaland (gjenvalgt 2 år) Cecilie Beate Ramstad (styremedlem), Bergen Næringsråd (gjenvalgt 2 år) Tore Ludvig Olsen (styremedlem), Hansa Borg bryggerier (ikke på valg) Arne Solli (styremedlem), Universitetet i Bergen, AHKR (ikke…

Årsmøte 2018 for ArkiVest

Det inviteres til årsmøte 2018 for ArkiVest 24. april kl 13.00 i Bergen byarkivs lokaler i Kalfarveien 82. Alle medlemmer ønskes velkommen. Det blir informert om alt som hendte med stiftelsen i 2017, og det er ikke lite! Videre blir det valg til styret, og Jo Gjerstad holder foredrag om…

Stiftelsen skifter navn

På styremøte 22. februar 2017 ble det vedtatt at stiftelsen skal endre navn fra Lokalhistorisk Arkiv i Bergen til ArkiVest. Etter en lang prosess med en høring blant stifterne, godkjenning av nye vedtekter og søknad til stiftelsestilsynet, ble det nye navnet godkjent av stiftelsestilsynet 2. november 2017

Nytt styre i LAB

LAB hadde årsmøte i går. Etter valgene på årsmøtet, består styret av følgende: – Vigdis Ravnøy (styreleder), LO i Hordaland (gjenvalgt 2 år) – Cecilie Beate Ramstad (styremedlem), Bergen Næringsråd (gjenvalgt 2 år) – Tore Ludvig Olsen (styremedlem), Hansa Borg bryggerier (ikke på valg) – Arne Solli (styremedlem), Universitetet i…

Årsmøte for LAB i 2015, 26. april 2016

Alle LAB-medlemmer er velkomne til årsmøtet i LAB tirsdag 26. april kl. 13.00. Adresse: Kalfarveien 82. Årmøtepapirer er blitt sendt ut til medlemmene til de epostadressene vi har registrert. Om papirene ikke er mottatt ber vi om melding om dette til birger@arkivest.no snarest. Vi ber også om tilbakemelding fra de som ønsker å delta på årsmøtet. Etter…

Alvøens Papirfabrikks arkiv innlemmet i Norges dokumentarv

Arkivet etter Alvøens Papirfrabrik A/S blir i morgen innlemmet i det nasjonale registeret Norges Dokumentarv. Alvøens Papirfabrik A/S er Norges eldste i sitt slag. Virksomheten har vært i samme slekts besittelse siden den ble grunnlagt sist på 1700-tallet av Hendrich Jansen Fasmer. Stedet huser i dag et av Norges eldste industrimiljøer, med arbeiderboliger, fabrikkbygninger…

Nytt medlem: Bergen sanitetsforening

Vi presenterer enda et nytt medlem, Bergen sanitetsforening. Lokalforeningen i Bergen ble stiftet allerede i 1898, og har så absolutt satt spor etter seg ved bl.a. å få bygd flere helse- og omsorgsinstitusjoner i Bergen, bl.a. Margit Tanners Minde. Sannsynligvis må Bergensbrannen i 1916 ta skylden for at de eldste…