Kategorier
Aktuelt

Stiftelsen skifter navn

På styremøte 22. februar 2017 ble det vedtatt at stiftelsen skal endre navn fra Lokalhistorisk Arkiv i Bergen til ArkiVest. Etter en lang prosess med en høring blant stifterne, godkjenning av nye vedtekter og søknad til stiftelsestilsynet, ble det nye navnet godkjent av stiftelsestilsynet 2. november 2017

Kategorier
Aktuelt

Sjømatarkiv opprettet

pørsmål og henvendelser om sjømatarkivet kan rettes til    

Kategorier
Aktuelt

Nytt styre i LAB

LAB hadde årsmøte i går. Etter valgene på årsmøtet, består styret av følgende: – Vigdis Ravnøy (styreleder), LO i Hordaland (gjenvalgt 2 år) – Cecilie Beate Ramstad (styremedlem), Bergen Næringsråd (gjenvalgt 2 år) – Tore Ludvig Olsen (styremedlem), Hansa Borg bryggerier (ikke på valg) – Arne Solli (styremedlem), Universitetet i Bergen, AHKR (ikke på valg) – Anne […]

Kategorier
Aktuelt

Årsmøte for LAB i 2015, 26. april 2016

Alle LAB-medlemmer er velkomne til årsmøtet i LAB tirsdag 26. april kl. 13.00. Adresse: Kalfarveien 82. Årmøtepapirer er blitt sendt ut til medlemmene til de epostadressene vi har registrert. Om papirene ikke er mottatt ber vi om melding om dette til birger@arkivest.no snarest. Vi ber også om tilbakemelding fra de som ønsker å delta på årsmøtet. Etter årsmøtet vil historiker og styremedlem […]

Kategorier
Aktuelt

Alvøens Papirfabrikks arkiv innlemmet i Norges dokumentarv

Arkivet etter Alvøens Papirfrabrik A/S blir i morgen innlemmet i det nasjonale registeret Norges Dokumentarv. Alvøens Papirfabrik A/S er Norges eldste i sitt slag. Virksomheten har vært i samme slekts besittelse siden den ble grunnlagt sist på 1700-tallet av Hendrich Jansen Fasmer. Stedet huser i dag et av Norges eldste industrimiljøer, med arbeiderboliger, fabrikkbygninger og Familien Fasmers hjem, Alvøen […]

Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: Bergen sanitetsforening

Vi presenterer enda et nytt medlem, Bergen sanitetsforening. Lokalforeningen i Bergen ble stiftet allerede i 1898, og har så absolutt satt spor etter seg ved bl.a. å få bygd flere helse- og omsorgsinstitusjoner i Bergen, bl.a. Margit Tanners Minde. Sannsynligvis må Bergensbrannen i 1916 ta skylden for at de eldste arkivene til sanitetsforeningen ikke lenger eksisterer. Forening […]

Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: Avd. 43 av Norsk Jernbaneforbund

I løpet av 1. halvår 2014 har ni virksomheter og en privatperson blitt medlem i LAB. Vi presenterer her noen av disse. Først ut er Avd. 23 av Norsk Jernbaneforund. Lokalavdelingen har organisert verkstedsarbeidere og øvrig teknisk personale i NSB i Bergen og langs Bergensbanen. Forløperen til Avd. 43 av Norsk Jernbaneforbund er Jernbanens Verkstedsarbeiderforening Bergen distrikt, og det er […]

Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: Musikernes Fellesorganisasjon Hordaland og Sogn og Fjordane

Vi presenterer enda et nyinnmeldt medlem fra 2013. LO-organisasjonen organiserer yrkesmusikere og musikkpedagoger i begge vestlandsfylkene. Arkivet fra en av forløperne, Bergens musikerforening, stiftet i 1907, utgjør mesteparten av det deponerte materialet. Men her er også arkivmateriale fra forløpere som Bjørgvin kantor og organistlag, og flere. Nettside

Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: Bergen røde kors

Et av de nye medlemmene i 2013 er Bergen røde kors. De ble stiftet allerede i 1894, og er i følge dem selv den største lokalforeningen i Norge. Arkivmateriale fra de første årene har nok dessverre gått tapt, men organisasjonen har likevel vært flink til bevare sine arkiver.  Her er dessuten materiale fra ungdomsorganisasjonen, hjelpekorpset 0g flere av […]

Kategorier
Aktuelt

To buekorpsveteran-foreninger er blitt LAB-medlemmer

I 2013 har buekorpsveteranforeningene Eldre Nygaardsgutters forening og Skutevikens buekorps eldres forening meldt seg inn i stiftelsen. Foreløpig har de deponert faner på vegne av sine respektive buekorps; Nygaards Bataljon og Skutevikens Buekorps. Nettsider: Eldre Nygaardsgutters forening Skutevikens buekorps