Kategorier
Aktuelt

Ny deponering fra Utdanningsforbundet Hordaland

Ett av stiftelsens mangeårige medlemmer, Utdanningsforbundet i Hordaland, har i dag kommet med en ny deponering. Materialet består i all hovedsak av møtebøker og saker fra Lærerforbundet Hordaland i perioden 1993-2001. Lærerforbundet ble etablert i 1993 etter flere sammenslåinger. Og som kjent fusjonerte Lærerforbundet og Norsk Lærerlag i 2001 til den nåværende organisasjonen. Tidligere i […]

Kategorier
Aktuelt

Følg LAB på facebook!

Stiftelsen har opprettet konto på facebook. Følg oss her.

Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: Handel og kontor Region Vest

Handel og kontor er et av de største LO-forbundene. Region Vest med regionkontor i Bergn deponerer sitt materiale fra lokalforeningen i Bergen. Her er mest arkivmateriale fra Bergen Handels- og kontorfunksjonærers forening, men også fra andre organisasjoner innenfor foreningen som f.eks. Bergens Handels- og Kontorfunksjonærers forening`s Sangforening, A/S Bergen Handelsfunktionærers Cafe, Bergen handelsfunksjonærers ungdomslag og Vestenfjellske […]

Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: «Dante Alighieri» Comitato di Bergen

«Dante Alighieri» Comitato di Bergen er den norsk-italienske foreningen i Bergen, opprettet i 1959. I foreningens første lover er foreningens formål «å utbre kjennskapet til italiensk språk og kultur og til italienske livsforhold». Det finnes tilsvarende foreninger i Stavanger, Oslo, Halden og Trondheim. Foreningen har aner til Società Dante Alighieri, en italiensk organisasjon grunnlagt i […]

Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: HLM arkitektur as

HLM arkitektur as er et av Bergens ledende arkitektfirmaer. Et av deres mest kjente prosjekt er Høgskolen i Bergen sine nye bygg på Kronstad. I første omgang har firmaet deponert tegningsarkivet til Lars Lekven arkitekt MNAL (1929-2008). Lekvens produksjon fulgte med når HLM arkitektur as etablerte seg i 1999. Lekven har bl.a. tegnet BT- og SV-byggene og Vestlandsbankens bygg. […]

Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: Øy-Film

Øy-Film er produksjonsselskapet til dokumentarfilmregissøren Øyvind Sandberg, særlig kjent for filmene «Par i hjerter» og «Livet ved sjøen». Øyvind er sønn av Haakon og Liv Sandberg, også de berømte filmfolk i Bergen og kjent gjennom Svekon Film. Øy-Film deponerer råfilmer fra både Øyvind Sandbergs produksjon samt noen fra Svekon Film Nettside

Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: Bergens Maskinistforening

Behovet for sikker oppbevaring av foreningens eldste dokumenter, har nok vært viktig for Bergens Maskinistforening som nå deponerer sine arkiver til LAB. Fagforeningen ble etablert allerede i 1875, noe denne deponeringen bærer preg av. Her er møtereferater, kopibøker (kopier av utgående korrespondanse), korrespondanse og medlemsdokumentasjon. Foreningen er en av atten lokalforeninger i Den Norske Maskinistforbund, som selv er medlem av YS.

Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: Norges Håndballforbund Region Vest-Norge

Norges Håndballforbund Region Vest-Norge er blitt medlemmer i LAB. Regionadministrasjonen er en sammenslåing av tidligere håndballkretsene i Hordaland og Sogn og Fjordane. Her finnes møtereferater, korrespondanse, medlemsblad m.m. I materialet er det en samling med protester og rapporter på dommeravgjørelser og usportslig opptreden på spillere og lagledere.  Dagens organisasjon har sitt utspring i opprettelsen av Bergen håndballkrets (da Bergen også var […]

Kategorier
Aktuelt

Forskerseminar om festspillarkivet

Som en del av et samarbeidsprosjekt mellom LAB, Bergen Byarkiv, Festspillene i Bergen, Universitetet i Bergen og UNI Rokkansenteret vil det torsdag 18.10.2012 bli avholdt et seminar om festspillforskning ved Bergen Byarkiv under tittelen «Festspillarkivet og forskningsmuligheter». Tanken bak seminaret er å presentere forskningsideer, pågående masteroppgaver og andre relevante prosjekter. Ambisjonen er å bygge et miljø […]

Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: Fellesorganisasjonen Hordaland

Fellesorganisasjonen Hordaland er blitt medlemmer. Fellesorganisasjonen, som er et LO-forbund, organiserer vernepleiere, barnevernspedagoger og sosionomer. Mesteparten av materialet er fra 1990-tallet, og består av hovedsakelig av møtereferater, korrespondanse og trykksaker. Arkivet er ikke fritt tilgjengelig for publikum.