160 års bankhistorie fra Hardanger oppbevares hos LAB

1. november i fjor fusjonerte Sparebanken Hardanger med Sparebanken Vest. Etter avtale med allerede LAB-medlem Sparebanken Vest, blir arkivene fra Sparebanken Hardanger oppbevart hos oss. Sparebanken Hardanger ble etablert i 1846 som Kingservigs Sparebank, senere Kinsarvik sparebank.

Nytt medlem: U-landsforeningen «Svalene»

Første innmelding i 2012 er U-landsforeningen «Svalene», en liten, humanitar og ideologisk nøytral organisasjon. Foreningens hovedprosjekt har vært opprettelsen av og støtte til en yrkesskole for fattige jenter utenfor Perus hovedstad Lima.

Festspillarkivet innlemmet i Norges dokumentarv

Stiftelsen er svært tilfreds over at arkivet etter Festspillene i Bergen, som vi forvalter, er tatt opp i det nyoprettede registeret Norges Dokumentarv. – Vi er veldig stolte over å ha kommet inn på denne listen. Det forteller mye om hvilken posisjon Festspillene har hatt i norsk kulturliv. Vi gleder oss nå til å kunne vise…

Digitalisering av festspillarkivet i gang

Samarbeidsprosjektet mellom Stiftelsen Festspillene i Bergen, Norsk Lydinstitutt i Stavanger og stiftelsen om tilgjengeliggjøring av dokumentene, tar nå et steg videre. I et drøyt år har vi systematisert og katalogisert den skriftlige dokumentasjonen. Nå i januar har vi startet digitalisering av utvalgte deler av festspillenes arkiver, hovedsakelig programmer, avisutklipp og fotografier. Digitalisering av…

Nytt medlem: Forbundet for ledelse og teknikk – avd. 14 Bergen

Lokalavdelingen i Forbundet for ledelse og teknikk (FLT) har meldt seg inn i LAB. Arkivet etter den lokale FLT-klubben ved Corus Packaging Plus Norway (også kjent som Blikkvalseverket) på Laksevåg er det eneste arkivet som er deponert så langt, men mer materiale meldes på vei inn. FLT, som er et…

Nytt medlem: Studentersangforeningen i Bergen

Studentersangforeningen i Bergen blir nytt medlem i LAB, og deponerer sine arkiver her. Mannskoret har holdt det gående siden 1935. Arkivet består i hovedsak av møtereferater, korrespondanse, regnskap, medlemsdokumentasjon og noter. http://www.studentersang.no/

Nytt medlem: Carte Blanche

LAB ønsker også Carte Blanche velkomne som medlemmer. Carte Blanche deponerer sine avsluttede arkiver. Carte Blanche er Norges nasjonale kompani for samtidsdans, etablert i Bergen i 1989. Arkivet er rikt og omfattende, og dokumenter den organisatoriske og kunstneriske utvikling fra starten og fram til i dag. http://www.carteblanche.no/

Nytt medlem: Flaktveit legesenter

Flaktveit legesenter blir nytt medlem, og deponerer helsejournaler. Dette blir dermed det andre legesenteret som melder seg inn siden Arna legekontor ble medlemmer tidligere i år. http://www.flaktveitlegesenter.no/

Bergen Tannlegeforenings arkiv ferdig ordnet

Stiftelsen har på oppdrag fra Bergen tannlegeforening avsluttet ordningsprosjekt. Arkivet er pakket om, systematisert og katalogisert, og arkivlister er tilgjengelige. Arkivet består av møtereferater, korrespondanse, fagspesifikke saker, regnskap, fotografier m.m. Til tross for navnet, har foreningen til alle tider organisert alle tannleger i fylket. LAB takker tannlegeforeningen for oppdraget. http://www.tannlegeforeningen.no/Bergen/

To søknader til Norges Dokumentarv-listen

De fleste kjenner til UNESCOs verdensarvliste for faste kulturminner. Noe mindre kjent er UNESCOs verdensarvliste over særlig viktige dokumenter, der Norge har fire bidrag inne, deriblant Lepra-arkivene ved Bergen byarkiv/Statsarkivet i Bergen/Lepramuseet. Nå tar Norsk kulturråd sikte på å opprette en nasjonal liste over særlig betydningsfulle dokumenter. LAB har sendt…