Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: Tango Abrazo

Tango Abrazo er klubben for de som danser argentinsk tango i Bergen. Dette miljøet oppsto i første halvdel av 1990-tallet. Klubben deponerer møtebøker, regnskap, trykksaker etc. Med på dette lasset fulgte også arkivet til Bergen Tangofestival 2000, 2001 og 2002. Nettside

Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: Foreningen Forum/Stiftelsen Foreningen Forums Aldersboliger

Bergens Arbeiderforening, stiftet 3. juni 1850, hadde som formål: «at befordre Flid, Orden, Sparsommelighed og Velvære blant dens Medlemmer og at bistaa hverandre i Sygdommens og Nødens Sørgelige dage; i første Tilfælde ved understøttelse, i Sidste ved Laan-.» Foreningen startet en rekke humanitære og sosiale ordninger, som opprettelsen av aldershjem (eller asyl som de kalte […]

Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: Bergen Turlag

Vi ønsker Bergen Turlag velkommen som medlem i LAB. Turlaget, som er Vestlandets største friluftsorganisasjon, har en over hundre år gammel historie å se tilbake på.  Organisasjonsleder Jane Britt Daae, redaktør av «Sti og Varde», Torill Refsdal Aase og pensjonert ansatt, nå hyttevakt og mangeårig ildsjel, Gerd Hestenes, har i løpet av våren samlet inn gamle møtebøker, årbøker, medlemsblader, hyttebøker m.m., og utarbeidet lister over materialet. […]

Kategorier
Aktuelt

Bidratt til to festspillutstillinger

Torgeir Aase og Inger Lene Nyttingsnes har bistått Festspillene i Bergen med to utstillinger. Festspillene markerer i år sitt 60. festspill. Den ene utstillingen er en fysisk utstilling, som vil stå på Festplassen i perioden 25. mai – 3. juni. Den andre utstillinger er et web-museum. Begge viser smakebiter fra festspillarkivet, bl.a. foto, lydklipp og filmmateriale. Vi har gjort undersøkelser, valgt ut og digitalisert relevant […]

Kategorier
Aktuelt

Vigdis Ravnøy ny styreleder i stiftelsen

Etter fire år som styreleder takket Christopher Beckham av som styreleder i LAB under årsmøtet i går. Ny styreleder er Vigdis Ravnøy fra LO i Hordaland. Nytt styremedlem ble Cecilie Beate Ramstad fra Bergen næringsråd, og erstatter Jan Spjeldnæs fra Bergenhus rotaryklubb.

Kategorier
Aktuelt

Årsmøte i stiftelsen

Det blir årsmøte i stiftelsen torsdag 19. april kl 12.00 i Bergen Byarkivs lokaler i Kalfarveien 82, 2. etg. En enkel lunsj serveres i tilknytning til møtet. Påmelding til årsmøtet er ønsket til: terje@arkivest.no.

Kategorier
Aktuelt

160 års bankhistorie fra Hardanger oppbevares hos LAB

1. november i fjor fusjonerte Sparebanken Hardanger med Sparebanken Vest. Etter avtale med allerede LAB-medlem Sparebanken Vest, blir arkivene fra Sparebanken Hardanger oppbevart hos oss. Sparebanken Hardanger ble etablert i 1846 som Kingservigs Sparebank, senere Kinsarvik sparebank.

Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: U-landsforeningen «Svalene»

Første innmelding i 2012 er U-landsforeningen «Svalene», en liten, humanitar og ideologisk nøytral organisasjon. Foreningens hovedprosjekt har vært opprettelsen av og støtte til en yrkesskole for fattige jenter utenfor Perus hovedstad Lima.

Kategorier
Aktuelt

Festspillarkivet innlemmet i Norges dokumentarv

Stiftelsen er svært tilfreds over at arkivet etter Festspillene i Bergen, som vi forvalter, er tatt opp i det nyoprettede registeret Norges Dokumentarv. – Vi er veldig stolte over å ha kommet inn på denne listen. Det forteller mye om hvilken posisjon Festspillene har hatt i norsk kulturliv. Vi gleder oss nå til å kunne vise frem mye av det spennende […]

Kategorier
Aktuelt

Digitalisering av festspillarkivet i gang

Samarbeidsprosjektet mellom Stiftelsen Festspillene i Bergen, Norsk Lydinstitutt i Stavanger og stiftelsen om tilgjengeliggjøring av dokumentene, tar nå et steg videre. I et drøyt år har vi systematisert og katalogisert den skriftlige dokumentasjonen. Nå i januar har vi startet digitalisering av utvalgte deler av festspillenes arkiver, hovedsakelig programmer, avisutklipp og fotografier. Digitalisering av lydbåndopptakene har også startet. Dette […]