Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: Forbundet for ledelse og teknikk – avd. 14 Bergen

Lokalavdelingen i Forbundet for ledelse og teknikk (FLT) har meldt seg inn i LAB. Arkivet etter den lokale FLT-klubben ved Corus Packaging Plus Norway (også kjent som Blikkvalseverket) på Laksevåg er det eneste arkivet som er deponert så langt, men mer materiale meldes på vei inn. FLT, som er et LO-forbund, organiserer ifølge deres hjemmeside […]

Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: Studentersangforeningen i Bergen

Studentersangforeningen i Bergen blir nytt medlem i LAB, og deponerer sine arkiver her. Mannskoret har holdt det gående siden 1935. Arkivet består i hovedsak av møtereferater, korrespondanse, regnskap, medlemsdokumentasjon og noter. http://www.studentersang.no/

Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: Carte Blanche

LAB ønsker også Carte Blanche velkomne som medlemmer. Carte Blanche deponerer sine avsluttede arkiver. Carte Blanche er Norges nasjonale kompani for samtidsdans, etablert i Bergen i 1989. Arkivet er rikt og omfattende, og dokumenter den organisatoriske og kunstneriske utvikling fra starten og fram til i dag. http://www.carteblanche.no/

Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem: Flaktveit legesenter

Flaktveit legesenter blir nytt medlem, og deponerer helsejournaler. Dette blir dermed det andre legesenteret som melder seg inn siden Arna legekontor ble medlemmer tidligere i år. http://www.flaktveitlegesenter.no/

Kategorier
Aktuelt

Bergen Tannlegeforenings arkiv ferdig ordnet

Stiftelsen har på oppdrag fra Bergen tannlegeforening avsluttet ordningsprosjekt. Arkivet er pakket om, systematisert og katalogisert, og arkivlister er tilgjengelige. Arkivet består av møtereferater, korrespondanse, fagspesifikke saker, regnskap, fotografier m.m. Til tross for navnet, har foreningen til alle tider organisert alle tannleger i fylket. LAB takker tannlegeforeningen for oppdraget. http://www.tannlegeforeningen.no/Bergen/

Kategorier
Aktuelt

To søknader til Norges Dokumentarv-listen

De fleste kjenner til UNESCOs verdensarvliste for faste kulturminner. Noe mindre kjent er UNESCOs verdensarvliste over særlig viktige dokumenter, der Norge har fire bidrag inne, deriblant Lepra-arkivene ved Bergen byarkiv/Statsarkivet i Bergen/Lepramuseet. Nå tar Norsk kulturråd sikte på å opprette en nasjonal liste over særlig betydningsfulle dokumenter. LAB har sendt to nominasjonssøknader, den ene for […]

Kategorier
Aktuelt

Stiftelsen har fått ny heimeside

I mange år lå LABs hjemmeside bortgjemt. Ikke ble den oppdatert heller. Endelig kan stiftelsen presentere seg med en ny og forbedret hjemmeside. Med denne hjemmesiden håper vi bedrifter, organisasjoner og privatpersoner i Bergen finner inspirasjon og motivasjon til å bevare av sin unike historie som nettopp arkivene representer.