Om stiftelsen

ArkiVest, tidligere Stiftelsen Lokalhistorisk Arkiv i Bergen (LAB), hjelper bedrifter, organisasjoner og privatpersoner i Bergen med å oppbevare og formidle sine historiske arkiver.

LAB ble opprettet i 1987 som et samarbeidsorgan mellom organisasjons- og næringslivet i Bergen og Bergen kommune. Formålet var å ta ansvar for den delen av kulturarven som arkivmateriale fra bedrifter, organisasjoner og privatpersoner representerer. Vi har tatt imot ca 5.000 hyllemeter arkivmateriale fra nærmere 150 medlemmer.

ArkiVest har kontor- og depotfellesskap med Bergen Byarkiv og Interkommunalt Arkiv i Hordaland på Kalfaret, i Hansa Bryggerier sine tidligere produksjonslokaler.

ArkiVest er også Arbeiderbevegelsens Arkiv i Bergen og Hordaland.

Arkivet etter Festspillene i Bergen, som stiftelsen forvalter, er innlemmet i det nasjonale registeret Norges Dokumentarv. Registeret teller i alt 60 enkeltdokumenter/arkiver. Les mer her.

Det øverste organet i ArkiVest er styret. Styret består av:
Øyvor Johnson, styreleder, Bergen kommune
* Nils Petter Støyva, nestleder, Vestland fylkeskommune
* Arne Jæger, fagbevegelsen
* Synnøve Aksdal Hove, Bergen Næringsråd
* Bengt Olav Helgesen, frivillig sektor, buekorpsene
* Terje Haram, daglig leder ArkiVest, sekretær i styret