Nytt medlem: Bergens Maskinistforening

Behovet for sikker oppbevaring av foreningens eldste dokumenter, har nok vært viktig for Bergens Maskinistforening som nå deponerer sine arkiver til LAB. Fagforeningen ble etablert allerede i 1875, noe denne deponeringen bærer preg av. Her er møtereferater, kopibøker (kopier av utgående korrespondanse), korrespondanse og medlemsdokumentasjon. Foreningen er en av atten lokalforeninger i Den Norske Maskinistforbund, som…

Nytt medlem: Norges Håndballforbund Region Vest-Norge

Norges Håndballforbund Region Vest-Norge er blitt medlemmer i LAB. Regionadministrasjonen er en sammenslåing av tidligere håndballkretsene i Hordaland og Sogn og Fjordane. Her finnes møtereferater, korrespondanse, medlemsblad m.m. I materialet er det en samling med protester og rapporter på dommeravgjørelser og usportslig opptreden på spillere og lagledere.  Dagens organisasjon har sitt utspring i opprettelsen…

Forskerseminar om festspillarkivet

Som en del av et samarbeidsprosjekt mellom LAB, Bergen Byarkiv, Festspillene i Bergen, Universitetet i Bergen og UNI Rokkansenteret vil det torsdag 18.10.2012 bli avholdt et seminar om festspillforskning ved Bergen Byarkiv under tittelen «Festspillarkivet og forskningsmuligheter». Tanken bak seminaret er å presentere forskningsideer, pågående masteroppgaver og andre relevante prosjekter. Ambisjonen…

Nytt medlem: Fellesorganisasjonen Hordaland

Fellesorganisasjonen Hordaland er blitt medlemmer. Fellesorganisasjonen, som er et LO-forbund, organiserer vernepleiere, barnevernspedagoger og sosionomer. Mesteparten av materialet er fra 1990-tallet, og består av hovedsakelig av møtereferater, korrespondanse og trykksaker. Arkivet er ikke fritt tilgjengelig for publikum.

Nytt medlem: Tango Abrazo

Tango Abrazo er klubben for de som danser argentinsk tango i Bergen. Dette miljøet oppsto i første halvdel av 1990-tallet. Klubben deponerer møtebøker, regnskap, trykksaker etc. Med på dette lasset fulgte også arkivet til Bergen Tangofestival 2000, 2001 og 2002. Nettside

Nytt medlem: Foreningen Forum/Stiftelsen Foreningen Forums Aldersboliger

Bergens Arbeiderforening, stiftet 3. juni 1850, hadde som formål: «at befordre Flid, Orden, Sparsommelighed og Velvære blant dens Medlemmer og at bistaa hverandre i Sygdommens og Nødens Sørgelige dage; i første Tilfælde ved understøttelse, i Sidste ved Laan-.» Foreningen startet en rekke humanitære og sosiale ordninger, som opprettelsen av aldershjem…

Nytt medlem: Bergen Turlag

Vi ønsker Bergen Turlag velkommen som medlem i LAB. Turlaget, som er Vestlandets største friluftsorganisasjon, har en over hundre år gammel historie å se tilbake på.  Organisasjonsleder Jane Britt Daae, redaktør av «Sti og Varde», Torill Refsdal Aase og pensjonert ansatt, nå hyttevakt og mangeårig ildsjel, Gerd Hestenes, har i løpet av våren samlet inn gamle møtebøker, årbøker, medlemsblader,…

Bidratt til to festspillutstillinger

Torgeir Aase og Inger Lene Nyttingsnes har bistått Festspillene i Bergen med to utstillinger. Festspillene markerer i år sitt 60. festspill. Den ene utstillingen er en fysisk utstilling, som vil stå på Festplassen i perioden 25. mai – 3. juni. Den andre utstillinger er et web-museum. Begge viser smakebiter fra festspillarkivet, bl.a. foto, lydklipp og filmmateriale. Vi har…

Vigdis Ravnøy ny styreleder i stiftelsen

Etter fire år som styreleder takket Christopher Beckham av som styreleder i LAB under årsmøtet i går. Ny styreleder er Vigdis Ravnøy fra LO i Hordaland. Nytt styremedlem ble Cecilie Beate Ramstad fra Bergen næringsråd, og erstatter Jan Spjeldnæs fra Bergenhus rotaryklubb.

Årsmøte i stiftelsen

Det blir årsmøte i stiftelsen torsdag 19. april kl 12.00 i Bergen Byarkivs lokaler i Kalfarveien 82, 2. etg. En enkel lunsj serveres i tilknytning til møtet. Påmelding til årsmøtet er ønsket til: terje@arkivest.no.