Kategorier
Aktuelt

Nytt medlem i ArkiVest – NORCE

Et av de nyeste medlemmene i ArkiVest er NORCE Norwegian Research Center AS, som er et nytt forskningsselskap. I januar 2018 overtok NORCE eierskapet i Uni Research AS, International Research Institute of Stavanger AS (IRIS), Christian Michelsen Research AS (CMR), Agderforskning AS og Teknova AS, samt datterselskaper. Virksomheten ble fullintegrert høsten 2018 da de fem […]