Kategorier
Aktuelt

Forvaltningsmessige endringer i Stiftelsen ArkiVest

Vedtekter for stiftelsen ArkiVest ble endret våren 2022. Dette gav større avstand til Bergen kommune og muliggjorde at stiftelsen kunne motta tilskudd fra Bergen kommune. I 2023 mottar stiftelsen kr 0,5 mill. Endringen av vedtekter medførte også endring i styresammensetningen, og Bergen kommune og Vestland fylke oppnevner begge egne styrerepresentanter. I de første årene har […]